Informacje

Cydrownia.net skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

Cydrownia.net to elektroniczna platforma do składnia zamówień.

Serwis, prezentowane w nim produkty oraz możliwość zamówienia tych produktów za pośrednictwem serwisu nie stanowi reklamy ani promocji napojów alkoholowych w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Korzystanie z platformy możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji:
Regulaminu Platformy,
Polityki Prywatności Platformy.

Uczestnictwo w Akcji ‘Cydrownia. Kupuję polskie cydry, pomagam restauracjom’ możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i akceptacji:
Regulaminu Platformy,
Polityki Prywatności Platformy,
Regulaminu Akcji ‘Cydrownia. Kupuję polskie cydry, pomagam restauracjom’

W przypadku chęci odstąpienia od Umowy prosimy o korzystanie z załączonego formularza Odstąpienia od Umowy

Cydrownia.net uwzględnia zamknięty Klub Cydroznawców skierowany dla akcjonariuszy firmy Cydrownia S.A.